Wyjątkowy czas spędzony w gronie gości i pracowników domu

Dodano 27 grudnia 2023 Wyjątkowy czas spędzony w gronie gości i pracowników domu

W atmosferze radości wspólnego dzielenia się wigilijnymi tradycjami odbyło się wyjątkowe spotkanie w domu, które zgromadziło wielu zaproszonych gości oraz pracowników.  Spotkanie rozpoczęło się symbolicznym dzieleniem opłatkiem, życzenia złożyli mieszkańcom zaproszeni goście oraz pracownicy.  Rozśpiewane kolędy wypełniały wnętrze domu, tworząc świąteczną atmosferę. Różnorodność potraw na wigilijnym stole była prawdziwą ucztą kulinarną :) Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, radościami ze spotkania oraz wzajemnie okazywali sobie wsparcie i życzliwość. Kilkoro mieszkańców odczytało ewengelię św.Łukasza następnie został wręczony portret namalowany dla  Pani Dyrektor przez Pana Jacka. Niespodzianką było dla wszystkich przybycie Gwiazdor, który wraz ze swoimi pomocnikami rozniósł radość w postaci prezentów.  To wydarzenie nie tylko umocniło więzi pomiędzy uczestnikami, ale także pozostawiło w sercach piękne wspomnienia.  

tekst A.Żak-Stachowiak

foto. K.Śmigielska