Projekty UE

Powiat Kościański w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał grant dla dwóch DPS w powiecie w wysokości 698 967,65 zł z czego:

 • na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach kwotę 349 807,65 zł,
 • na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach kwotę 349 160,00 zł.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2020 roku do 30.11.2020 roku.
Celem udzielania Grantu jest wsparcie domów pomocy społecznej w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID-19.
W ramach realizacji projektu Domy Pomocy Społecznej zaplanowały następujące działania:
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach:

 1. Stworzone zostaną miejsca tymczasowego pobytu dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców opuszczających szpitale, co zapewni bezpieczeństwo pozostałym mieszkańcom Domu.
 2. Zostaną zakupione testy wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19.
 3. Zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej dla pracowników Domu.
 4. Zakupione zostanie wyposażenie usprawniające zapobieganie skutkom epidemii, takie jak: mobilna bramka dezynfekcyjna, zmywarki, inhalatory, podnośniki, wózki do transportu pożywienia, maty dezynfekujące, wózki sanitarne czy prysznicowe, a także zamgławiacz ultradźwiękowy, maszynę czyszcząco-dezynfekującą, system przeciwodleżynowy oraz inne niezbędne wyposażenie.
 5. W ramach projektu w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku pracownicy domu pomocy społecznej będą otrzymywać dodatek do wynagrodzeń.

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach spożytkuje środki na:

 1. Zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19.
 2. Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników domu.
 3. Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii, takiego jak: ozonator, zamgławiacz ultradźwiękowy, koncentratory tlenu, maszynę czyszcząco-dezynfekującą, defibrylator, ssaki medyczne, inhalatory i inne.
 4. W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku pracownicy domu pomocy społecznej będą otrzymywać dodatek do wynagrodzeń.