Dom

DPS w Mościszkach jest domem dla 97 osób dotkniętych kryzysem psychicznym. Pracownicy domu tworzą sieć indywidualnego wsparcia dla mieszkańców, zbudowaną w oparciu o naturalne stosunki międzyludzkie oraz swoje fachowe umiejętności i wiedzę. Ważnym elementem filozofii działania DPS w Mościszkach jest zdolność dostrzegania różnorodności, szczególnej wartości i wyjątkowych właściwości każdego człowieka. W oparciu o zasoby (mieszkańców i pracowników) tworzymy ciągle zmienne, bezpieczne i ewoluujące środowisko o wartości terapeutycznej.

Ważnym elementem filozofii działania DPS w Mościszkach jest zdolność dostrzegania różnorodności, wartości i wyjątkowych właściwości każdego człowieka.

Pliki do pobrania