Odwiedziny Senatora Wojciecha Ziemniaka

Dodano 27 lutego 2023 Odwiedziny Senatora Wojciecha Ziemniaka

Senator Wojciech Ziemniak w Mościszkach
Foto/tekst :A.Żak

">