Zamówienia publiczne 2020

Dodano 06 grudnia 2021

V. Usługi pozostałe dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2021 rok:

 1. Odbiór odpadów komunalnych.
 2. Odbiór odpadów medycznych.
 3. Odbiór odpadów gastronomicznych.
 4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.
 5. Przeglądy budynków.
 6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji.
 7. Przegląd systemu przeciwpożarowego i  oddymiania.
 8. Usługi kominiarskie.
 9. Badania profilaktyczne pracowników.
 10. Usługi DDD.
 11. Usługi diagnostyki laboratoryjnej.
 12. Monitorowanie zdarzeń pożarowych.
 13. Usługi informatyczne, w tym:

Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPS-u:

 • sieć kablowa LAN w obu budynkach,
 • sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater’ami,
 • link radiowy między budynkami,
 • dwa punkty dostępowe , zewn. WLAN.

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPS-u:

 • serwer Linux,
 • serwer Windows – zwirtualizowany,
 • 24 stanowiska komputerowe.

Administracja oprogramowaniem:

 • serwer bazodanowy MS SQL, Firebird,
 • serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPS-ie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, DPS, Arisco-DPS z modułami, Arisco – ADOK,itp.,
 • zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em,
 • codzienna archiwizacja danych.

Dostępność:

 • planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu,
 • możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny,
 • przyjazd na każde wezwanie.

 

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  sekretariat@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 28 grudnia 2020 r. Więcej informacji uzyskać można w Sekretariacie Domu lub pod nr telefonu 655 177 310.

IV. Zakup testów na obecność COVID-19 wraz z usługą ich wykonania  i weryfikacją epidemiczną, dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. 06.10.2020 r.

III. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. 05.10.2020 r.

II. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok – III:

I. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok – II: