Zamówienia publiczne 2019

Dodano 06 grudnia 2021

VI. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok:


V. Usługi pozostałe dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok:

 1. Odbiór odpadów komunalnych.
 2. Odbiór odpadów medycznych.
 3. Odbiór odpadów gastronomicznych.
 4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.
 5. Przeglądy budynków.
 6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji.
 7. Przegląd systemu przeciwpożarowego i  oddymiania.
 8. Usługi kominiarskie.
 9. Badania profilaktyczne pracowników.
 10. Usługi prawnicze.
 11. Usługi DDD.
 12. Usługi diagnostyki laboratoryjnej.
 13. Monitorowanie zdarzeń pożarowych.
 14. Usługi informatyczne, w tym:

Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPS-u:

 • sieć kablowa LAN w obu budynkach,
 • sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater’ami,
 • link radiowy między budynkami,
 • dwa punkty dostępowe , zewn. WLAN.

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPS-u:

 • serwer Linux,
 • serwer Windows – zwirtualizowany,
 • 24 stanowiska komputerowe.

Administracja oprogramowaniem:

 • serwer bazodanowy MS SQL, Firebird,
 • serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPS-ie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, DPS, Arisco-DPS z modułami, Arisco – ADOK,itp.,
 • zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em,
 • codzienna archiwizacja danych.

Dostępność:

 • planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu,
 • możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny,
 • przyjazd na każde wezwanie.

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  zamowieniapubliczne@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 2 grudnia 2019 r. Więcej informacji uzyskać można w Sekretariacie Domu lub pod nr telefonu 655 177 310.


IV. Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:


III. Dostawa artykułów spożywczych nr 2 do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:


II. Usługi pozostałe dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:

 1. Odbiór odpadów komunalnych.
 2. Odbiór odpadów medycznych.
 3. Odbiór odpadów gastronomicznych.
 4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.
 5. Przeglądy budynków.
 6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji.
 7. Przegląd systemu przeciwpożarowego i  oddymiania.
 8. Usługi kominiarskie.
 9. Badania profilaktyczne pracowników.
 10. Usługi prawnicze.
 11. Usługi DDD.
 12. Usługi informatyczne, w tym:

Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPS-u:

 • sieć kablowa LAN w obu budynkach,
 • sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater’ami,
 • link radiowy między budynkami,
 • dwa punkty dostępowe , zewn. WLAN.

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPS-u:

 • serwer Linux,
 • serwer Windows – zwirtualizowany,
 • 24 stanowiska komputerowe.

Administracja oprogramowaniem:

 • serwer bazodanowy MS SQL, Firebird,
 • serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPS-ie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, DPS, itp.,
 • zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em,
 • codzienna archiwizacja danych.

Dostępność:

 • planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu,
 • możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny,
 • przyjazd na każde wezwanie.

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  nowaczyk@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 11 stycznia 2019 r. Więcej informacji uzyskać można w Sekretariacie Domu lub pod nr telefonu 655 177 310.


I. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:


Ogłoszenie o sprzedaży

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach informuje, iż ma na sprzedaż w pełni sprawne urządzenia tj.:

 1. Agregat prądotwórczy PAL Andrychów Andoria 1999 r. Moc 16kW – cena wywoławcza: 6 000,00 zł
 2. Macerator IPT 1-404; 230V, 8,5A, 50Hz – cena wywoławcza: 7 000,00 zł
 3. Samochód osobowy Citroen C15; 1997 r., 1769cm3, 44 kW – cena wywoławcza: 2 000,00 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna,” do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 10.00, w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Informacji technicznych dotyczących ww. urządzeń udziela Administrator:

p. Bogusław Pietrzyński

tel. 655 170 310 wew. 54

e-mail:  administrator@dpsmosciszki.pl.

Istnieje możliwość obejrzenia i sprawdzenia stanu technicznego urządzeń po wcześniejszym umówieniu.


Informacja o zbędnych składnikach majątku DPS w Mościszkach:

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku w postaci 40 par drzwi wewnętrznych, drewnianych, w kolorze białym, bez zamków, o szerokości 90 cm lub 100 cm, i wysokości ok. 200 cm.

Cena 1 pary – 20 zł.

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o zgłaszanie się w Sekretariacie Domu do dnia 31.01.2019 r.

Kontakt pod numerem telefonu: 655 177 310.