Straż

Dodano 19 maja 2022 Straż

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach składa serdeczne podziękowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz jednostek wspierających Ochotniczej Straży Pożarnej z Kopaszewa, Jerki, Krzywinia, Bielewa oraz Bieżynia, za sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej naszej placówki. Dziękujemy za profesjonalne wykonanie zadania oraz za wysiłek i zaangażowanie Strażaków podczas ćwiczeń.
Fot. M.Partyka
tekst M.Partyka