Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach zaprasza w ramach badania rynku do składania ofert na n/w usługi

Dodano 06 grudnia 2021

I. Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach zaprasza w ramach badania rynku do składania ofert na n/w usługi:

1. Odbiór odpadów komunalnych

2. Odbiór odpadów medycznych

3. Odbiór odpadów gastronomicznych

4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych

5. Przeglądy budynków

6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji

7. Przegląd systemu przeciw pożarowego i  oddymiania

8. Usługi kominiarskie

9. Badania profilaktyczne pracowników

10. Usługi prawnicze

11. Usługi DDD

12. Usługi informatyczne

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  mielcarek@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 10 stycznia 2018 r.
Więcej informacji uzyskać można od kierownik działu gospodarczego Jana Drożana pod nr telefonu 065 5177310 w. 54 lub 21

Ad. 12 ZAKRES ZADAŃ INFORMATYKA

 1. Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPSu:
 2. sieć kablowa LAN w obu budynkach
 3. sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater-ami
 4. link radiowy między budynkami
 5. Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPSu:
 6. serwer Linux
 7. serwer windows – zwirtualizowany
 8. 15 stanowisk komputerowych
 9. Administracja oprogramowanie:
 10. serwer bazodanowy MS SQL, Firebird
 11. serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPSie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, itp.
 12. zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em
 13. archiwizacja danych codzienna
 14. Dostępność:
 15. planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu
 16. możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny
 17. przyjazd na każde wezwanie
 18. Planowane zmiany w zakresie czynności:
 19. wdrożenie komunikatora wewnętrznego
 20. wdrożenie funkcjonalności Cloud

 

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  mielcarek@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 10 stycznia 2018 r.
Więcej informacji uzyskać można od kierownik działu gospodarczego Jana Drożana pod nr telefonu 065 5177310 w. 54 lub 21

II. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

III.  Dostawa pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

IV. Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2018

plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2018

V. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 roku do Domu Pomocy Społecznej

VI. Dostawa leków w roku 2018 do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

VII. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

VIII. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 roku (nr 2) do Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach

IX. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 roku (nr 3) do Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach