Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach zatrudni osoby na stanowisko:

1. Główny księgowy (umowa na zastępstwo)

2. Starszy księgowy (umowa na zastępstwo)

3. Szef kuchni-dietetyk

4. Opiekun

5. Pokojowa

6. Psycholog (1/2 etatu)

7. Rzemieślnik-elektromonter

8. Kierownik działu opiekuńczo-pielęgnacyjnego

9. Kierownik działu techniczno-gospodarczego

Więcej informacji na stronie internetowej:
lub pod numerem telefonu: (65) 517-73-10

 


2021


Zamówienia publiczne 2021:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 


2020


Zamówienia publiczne 2020:

V. Usługi pozostałe dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2021 rok:

1. Odbiór odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów medycznych.

3. Odbiór odpadów gastronomicznych.

4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.

5. Przeglądy budynków.

6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji.

7. Przegląd systemu przeciwpożarowego i  oddymiania.

8. Usługi kominiarskie.

9. Badania profilaktyczne pracowników.

10. Usługi DDD.

11. Usługi diagnostyki laboratoryjnej.

12. Monitorowanie zdarzeń pożarowych.

13. Usługi informatyczne, w tym:

Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPS-u:

 • sieć kablowa LAN w obu budynkach,
 • sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater’ami,
 • link radiowy między budynkami,
 • dwa punkty dostępowe , zewn. WLAN.

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPS-u:

 • serwer Linux,
 • serwer Windows – zwirtualizowany,
 • 24 stanowiska komputerowe.

Administracja oprogramowaniem:

 • serwer bazodanowy MS SQL, Firebird,
 • serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPS-ie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, DPS, Arisco-DPS z modułami, Arisco – ADOK,itp.,
 • zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em,
 • codzienna archiwizacja danych.

Dostępność:

 • planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu,
 • możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny,
 • przyjazd na każde wezwanie.

 

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  sekretariat@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 28 grudnia 2020 r. Więcej informacji uzyskać można w Sekretariacie Domu lub pod nr telefonu 655 177 310.

IV. Zakup testów na obecność COVID-19 wraz z usługą ich wykonania  i weryfikacją epidemiczną, dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. 06.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe ZO/4/2020 zakup i wykonanie testów na COVID-19

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

III. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. 05.10.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty 20.10.2020 r.
Zapytanie ofertowe ZO/3/2020 środki ochrony indywidualnej

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

II. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok – III:

Informacja z otwarcia ofert 03.02.2020 r.

SIWZ

Formularze cenowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie nr 506116-N-2020

I. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok – II:

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 20.01.2020 r.

SIWZ

Formularze cenowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie nr 501899


2019


Zamówienia publiczne 2019:

VI. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok:

Ogłoszenie o wyborze ofert

SIWZ

Formularze cenowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie nr 637631

Zbiorcze zestawienie ofert s.1

Zbiorcze zestawienie ofert s.2


V. Usługi pozostałe dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach na 2020 rok:

1. Odbiór odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów medycznych.

3. Odbiór odpadów gastronomicznych.

4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.

5. Przeglądy budynków.

6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji.

7. Przegląd systemu przeciwpożarowego i  oddymiania.

8. Usługi kominiarskie.

9. Badania profilaktyczne pracowników.

10. Usługi prawnicze.

11. Usługi DDD.

12. Usługi diagnostyki laboratoryjnej.

13. Monitorowanie zdarzeń pożarowych.

14. Usługi informatyczne, w tym:

Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPS-u:

 • sieć kablowa LAN w obu budynkach,
 • sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater’ami,
 • link radiowy między budynkami,
 • dwa punkty dostępowe , zewn. WLAN.

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPS-u:

 • serwer Linux,
 • serwer Windows – zwirtualizowany,
 • 24 stanowiska komputerowe.

Administracja oprogramowaniem:

 • serwer bazodanowy MS SQL, Firebird,
 • serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPS-ie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, DPS, Arisco-DPS z modułami, Arisco – ADOK,itp.,
 • zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em,
 • codzienna archiwizacja danych.

Dostępność:

 • planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu,
 • możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny,
 • przyjazd na każde wezwanie.

 

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  zamowieniapubliczne@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 2 grudnia 2019 r. Więcej informacji uzyskać można w Sekretariacie Domu lub pod nr telefonu 655 177 310.


IV. Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Formularz cenowy

Wzór umowy


III. Dostawa artykułów spożywczych nr 2 do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:

SIWZ

Formularze cenowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie nr 500461

Aneks do SIWZ z dnia 08.01.2019 r.

Formularz cenowy dla grupy VII – Zamienny

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.01.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze ofert


II. Usługi pozostałe dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:

1. Odbiór odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów medycznych.

3. Odbiór odpadów gastronomicznych.

4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych.

5. Przeglądy budynków.

6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji.

7. Przegląd systemu przeciwpożarowego i  oddymiania.

8. Usługi kominiarskie.

9. Badania profilaktyczne pracowników.

10. Usługi prawnicze.

11. Usługi DDD.

12. Usługi informatyczne, w tym:

Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPS-u:

 • sieć kablowa LAN w obu budynkach,
 • sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater’ami,
 • link radiowy między budynkami,
 • dwa punkty dostępowe , zewn. WLAN.

Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPS-u:

 • serwer Linux,
 • serwer Windows – zwirtualizowany,
 • 24 stanowiska komputerowe.

Administracja oprogramowaniem:

 • serwer bazodanowy MS SQL, Firebird,
 • serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPS-ie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, DPS, itp.,
 • zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em,
 • codzienna archiwizacja danych.

Dostępność:

 • planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu,
 • możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny,
 • przyjazd na każde wezwanie.

 

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  nowaczyk@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 11 stycznia 2019 r. Więcej informacji uzyskać można w Sekretariacie Domu lub pod nr telefonu 655 177 310.


I. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach:

SIWZ

Formularze cenowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

ogłoszenie nr 656776

aneks  do SIWZ

zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyborze ofert 17.12.18


Ogłoszenie o sprzedaży

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach informuje, iż ma na sprzedaż w pełni sprawne urządzenia tj.:

1. Agregat prądotwórczy PAL Andrychów Andoria 1999 r. Moc 16kW – cena wywoławcza: 6 000,00 zł

2. Macerator IPT 1-404; 230V, 8,5A, 50Hz – cena wywoławcza: 7 000,00 zł

3. Samochód osobowy Citroen C15; 1997 r., 1769cm3, 44 kW – cena wywoławcza: 2 000,00 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna,” do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 10.00, w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Informacji technicznych dotyczących ww. urządzeń udziela Administrator:

p. Bogusław Pietrzyński

tel. 655 170 310 wew. 54

e-mail:  administrator@dpsmosciszki.pl).

Istnieje możliwość obejrzenia i sprawdzenia stanu technicznego urządzeń po wcześniejszym umówieniu.


Informacja o zbędnych składnikach majątku DPS w Mościszkach:

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku w postaci 40 par drzwi wewnętrznych, drewnianych, w kolorze białym, bez zamków, o szerokości 90 cm lub 100 cm, i wysokości ok. 200 cm.

Cena 1 pary – 20 zł.

Osoby zainteresowane kupnem prosimy o zgłaszanie się w Sekretariacie Domu do dnia 31.01.2019 r.

Kontakt pod numerem telefonu: 655 177 310.


2018

I. Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach zaprasza w ramach badania rynku do składania ofert na n/w usługi:

1. Odbiór odpadów komunalnych

2. Odbiór odpadów medycznych

3. Odbiór odpadów gastronomicznych

4. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych

5. Przeglądy budynków

6. Pomiary instalacji elektrycznej oraz usługi w zakresie naprawy instalacji

7. Przegląd systemu przeciw pożarowego i  oddymiania

8. Usługi kominiarskie

9. Badania profilaktyczne pracowników

10. Usługi prawnicze

11. Usługi DDD

12. Usługi informatyczne

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  mielcarek@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 10 stycznia 2018 r.
Więcej informacji uzyskać można od kierownik działu gospodarczego Jana Drożana pod nr telefonu 065 5177310 w. 54 lub 21

Ad. 12 ZAKRES ZADAŃ INFORMATYKA

 1. Administracja oraz serwis sieci komputerowej w budynkach DPSu:
 2. sieć kablowa LAN w obu budynkach
 3. sieć WiFi w obu budynkach włącznie z repeater-ami
 4. link radiowy między budynkami
 5. Administracja oraz serwis sprzętu komputerowego w budynkach DPSu:
 6. serwer Linux
 7. serwer windows – zwirtualizowany
 8. 15 stanowisk komputerowych
 9. Administracja oprogramowanie:
 10. serwer bazodanowy MS SQL, Firebird
 11. serwis i aktualizacja aplikacji używanych w DPSie tj.: Kadry, Płace, Finanse, SJO Bestia, Płatnik, itp.
 12. zarządzanie serwerem hostingowym oraz BIP-em
 13. archiwizacja danych codzienna
 14. Dostępność:
 15. planowe dwie wizyty w miesiącu na miejscu
 16. możliwe prace, wykonywane w sposób zdalny
 17. przyjazd na każde wezwanie
 18. Planowane zmiany w zakresie czynności:
 19. wdrożenie komunikatora wewnętrznego
 20. wdrożenie funkcjonalności Cloud

 

Oferty można składać drogą mailowa na adres:  mielcarek@dpsmosciszki.pl lub pocztą na adres Domu do dnia 10 stycznia 2018 r.
Więcej informacji uzyskać można od kierownik działu gospodarczego Jana Drożana pod nr telefonu 065 5177310 w. 54 lub 21

II. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

III.  Dostawa pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

IV. Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2018

plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych w roku 2018

V. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 roku do Domu Pomocy Społecznej

VI. Dostawa leków w roku 2018 do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

VII. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

VIII. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 roku (nr 2) do Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach

IX. Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 roku (nr 3) do Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach