Dom

DPS w Mościszkach

Category: aktualności (page 1 of 17)

Pracownicy działu medycznego naszego domu otrzymali dodatkowe wynagorodzenie. Pieniądze zostały przyznane z projektu grantowego, który współrealizuje Powiat Kościański. Projekt ten jest dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach otrzymał kwotę: 49 058,00 zł

Continue reading

Dzień wolny

14.05 pracownicy administracyjni mają dzień wolny (za 1.05.21). Z mieszkańcami oraz pozostałym personelem kontakt standardowo pod nr. tel (65) 517-73-10 Mieszkańcy wew. 32 Dyzurka wew. 22

Zarządzenie

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o zmianach w Zarządzeniu dotyczących obostrzeń w naszym Domu.  W dalszym ciągu obowiązuje zakaz urlopowania mieszkańców. Zakazuje się opuszczania przez mieszkańców terenu DPS za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych oraz wyjść z opiekunem jednostki.

Ważna informacja na którą Państwo  czekali dotyczy odwiedzin.Będą możliwe jednak należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego.

  • Osoby odwiedzające mieszkańca (maksymalnie 2 osoby na jednego mieszkańca) zobowiązane do przestawienia dokumentu potwierdzającego zaszczepienie dwiema dawkami szczepionek przeciw COVID-19
  • Osoba która odmówi złożenia oświadczenia nie zostanie wpuszczona do strefy osób odwiedzających
  • Na terenie DPS w Mościszkach są wyznaczone strefy dla odwiedzających
  • Odwiedziny możliwe są wyłącznie w godz. 8:00-15:00
  • Czas odwiedzin na terenie DPS nie może trwać dłużej niż 60 min
  • Wejście odwiedzających na teren DPS w ustalonym terminie jest również uzależnione od wyników pomiaru temperatury ciała . Jeżeli temp. Ciała jest powyżej 37,5 wejście na teren DPS nie jest możliwe
  • Podczas wejścia na teren DPS odwiedzający mają bezwzględny obowiązek stosowania środków ochronnych
  • Odwiedzającym zabrania się samodzielnego przemieszczania po terenie DPS
  • W przypadku odmowy przestrzegania zasad, odwiedzający nie zostanie wpuszczony na teren DPS
  • Dopuszcza się możliwość dostarczenia paczki dla mieszkańca, która odwiedzający przekazuje pracownikowi Domu celem poddania paczki 24h kwarantannie. Paczka musi być w widocznym miejscu opisana imieniem i nazwiskiem mieszkańca oraz datą jej dostarczenia do DPS w Mościszkach. W paczkach mogą znajdować się produkty suche, zabezpieczone przed uszkodzeniem, posiadające dłuższy termin przydatności do spożycia.

Osoby chcące odwiedzić mieszkańca proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym naszego Domu.

Życzenia Wielkanocne 2021

24.12 pracownicy administracyjni mają dzień wolny (za 26.12.20). Z mieszkańcami oraz pozostałym personelem kontakt standardowo pod nr. tel (65) 517-73-10 Mieszkańcy wew. 32 Dyzurka wew. 22

Życzenia Świąteczne

Projekt grantowy

Fundusz Małych Inicjatyw

2 października odbyło się spotkanie organizacyjne z mieszkańcami dotyczące projektów Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw.

Continue reading

COVID-19

14.05.2020 odbyły się profilaktyczne badania wszystkich mieszkańców oraz całego personelu w kierunku COVID-19. Bardzo dziękujemy żołnierzom Wojska Obrony Terytorialnej za sprawne przeprowadzenie badań.

SKYPE

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
dla każdego czas epidemii jest trudny i pełen wyzwań. Wszystkich nas dotyczy troska i niepokój o krewnych i o naszych bliskich.
Z powodu ograniczeń wprowadzonych w naszym Domu wywołanych epidemią koronawirusa serdecznie Państwa zachęcamy do częstego kontaktu telefonicznego z Waszymi krewnymi – mieszkańcami DPS w Mościszkach.
Oprócz zwykłego kontaktu telefonicznego możecie Państwo korzystać ze skype’a, by móc nie tylko porozmawiać, ale też zobaczyć bliską osobę. Prosimy o kontakt z naszą terapeutką Agnieszką lub Karoliną,  które udzielą Państwu wszelkich informacji i pomocy.
Prosimy dzwonić na nasz numer: 65 517 73 10.
Serdecznie Państwa pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

Continue reading

Older posts

© 2021 Dom

Theme by Anders NorenUp ↑