Pracownicy działu medycznego naszego domu otrzymali dodatkowe wynagorodzenie. Pieniądze zostały przyznane z projektu grantowego, który współrealizuje Powiat Kościański. Projekt ten jest dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach otrzymał kwotę: 49 058,00 zł

Continue reading