Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o zmianach w Zarządzeniu dotyczących obostrzeń w naszym Domu.  W dalszym ciągu obowiązuje zakaz urlopowania mieszkańców. Zakazuje się opuszczania przez mieszkańców terenu DPS za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych oraz wyjść z opiekunem jednostki.

Ważna informacja na którą Państwo  czekali dotyczy odwiedzin.Będą możliwe jednak należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego.

  • Osoby odwiedzające mieszkańca (maksymalnie 2 osoby na jednego mieszkańca) zobowiązane do przestawienia dokumentu potwierdzającego zaszczepienie dwiema dawkami szczepionek przeciw COVID-19
  • Osoba która odmówi złożenia oświadczenia nie zostanie wpuszczona do strefy osób odwiedzających
  • Na terenie DPS w Mościszkach są wyznaczone strefy dla odwiedzających
  • Odwiedziny możliwe są wyłącznie w godz. 8:00-15:00
  • Czas odwiedzin na terenie DPS nie może trwać dłużej niż 60 min
  • Wejście odwiedzających na teren DPS w ustalonym terminie jest również uzależnione od wyników pomiaru temperatury ciała . Jeżeli temp. Ciała jest powyżej 37,5 wejście na teren DPS nie jest możliwe
  • Podczas wejścia na teren DPS odwiedzający mają bezwzględny obowiązek stosowania środków ochronnych
  • Odwiedzającym zabrania się samodzielnego przemieszczania po terenie DPS
  • W przypadku odmowy przestrzegania zasad, odwiedzający nie zostanie wpuszczony na teren DPS
  • Dopuszcza się możliwość dostarczenia paczki dla mieszkańca, która odwiedzający przekazuje pracownikowi Domu celem poddania paczki 24h kwarantannie. Paczka musi być w widocznym miejscu opisana imieniem i nazwiskiem mieszkańca oraz datą jej dostarczenia do DPS w Mościszkach. W paczkach mogą znajdować się produkty suche, zabezpieczone przed uszkodzeniem, posiadające dłuższy termin przydatności do spożycia.

Osoby chcące odwiedzić mieszkańca proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym naszego Domu.