2 października odbyło się spotkanie organizacyjne z mieszkańcami dotyczące projektów Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw.