Mieszkańcy wzięli udział w XIV Olimpiadzie bez Barier w Racocie