Konferencja i spotkanie z Jaakko Seeikulą w Wieliczce zainspirowały mnie do podzielenia się z informacjami o doświadczeniach w zaadaptowaniu Otwartego Dialogu do pracy w instytucji stacjonarnej dla przewlekłe chorujących psychicznie. W 2016 objąlem kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, instytucja ta powstała dwadzieścia lat temu, wcześniej była oddziałem dla chronicznych pacjentów psychiatrycznych. W ośrodku przebywa 90 pacjentów, zatrudniamy 50 pracownikow.
Do 2016 był to ośrodek azylowy, pracownicy skupieni w zadaniowe grupy, silnie trzymając się ról. Zmiany rozpocząłem od szkolenia z podstaw psychiatri humanistycznej, środowiskowej, błędów poznawczych, podejścia do kryzysu psychicznego w odniesieniu do zasobów. Kolejnym etapem było opracowanie i wprowadzenie programu towarzysz terapii TT w oparciu o argentyński model acompañante terapéutico oraz Otwartego Dialogu. Rozpoczęto codzienne 40 minutowe spotkania dialogiczne dla pracowników, oraz od 10 miesięcy interwencyjne w ODA do spraw związanych z mieszkańcami. Jeśli w trakcie pracy pojawi się sytuacja wymagająca interwencji, przez alarmowy numer telefonu zwołujemy spotkanie.
Najważniejszym wynikiem wprowadzenia Otwarty Dialog do pracy zespołu jest poprawa stosunków między pracownikami oraz grupami zadaniowymi, stosowanie dialogu w sytuacjach związanych z życiem mieszkańców stało się standardem. Zauważamy intensyfikację relacji miedzy mieszkańcami, budowanie sieci społecznej, tworzenie się grup, par, podejmowanie wspólnych działań. OD stał się fundamentem do wprowadzenie 3 filarów systemu terapeutycznego: spotkań dialogicznych, TT – towarzysza terapii i biura pracy.
Otwarty Dialog jako system pracy zespołu poznałem w szpitalu psychiatrycznym w Trømso, teraz udało się skutecznie wprowadzić te metodę także w DPS w Mościszkach, zarówno do pracy z pacjentami jak i pracy zespołu. Jest to realizacja założenia, iż OD jest nie tyle metodą terapeutyczną ale podejściem do życia.

W 2014 ukończyłem kurs ODA w Warszawie, prowadzony przez Wernera Schitze oraz Renatę Wojtynską. W 2015 powołałem pierwszy w Polsce zespół mobilny, kompletny system przyjmowania zgłoszeń, telefon działający 24h/7, Otwartego Dialogu, działający na terenie Dolnego Śląska. Przez rok przeprowadzilismy ponad 300 spotkań dialogicznych z 78 rodzinami, odebraliśmy ponad 500 zgłoszeń, włączyliśmy w działania dialogiczne ponad 60 instytucji. Jednoczenie rownolegle pracując z Renatą Wojtynską z pacjentami na oddziale w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu, następnie z Lenką Turkovą oraz Markiem Hopfenbackiem w Zahradzie 2000 w Jeseniku w Czechach. Cieszę się, iż powyższe doświadczenia pomogły mi w zmianie Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

 

konf