Grupa mieszkańców towarzyszyła panu Radzisławowi w odwiedzinach brata w zaprzyjaźnionym DPS we Wronińcu. Zostaliśmy miło ugoszczeni a czas upłynął nam bardzo szybko.

Continue reading